FOSS چیست؟

FOSS  مخفف “Free and Open Source Software” به معنای نرم افزار متن باز و آزاد می باشد . FOSS   یک جنبش بود که در سال ۱۹۸۳ توسط شرکت Free Software Foundation آغاز شد و برداشت آن ها از “free ”  در واقع آزادی عمل در توسعه ی نرم افزار می باشد و نه رایگان بودن نرم افزار .

نرم افزار هاي آزاد/ متن باز يا FOSS چيست؟

به طو كلي اين نرم افزار ها مجوز قابليت هاي زير را به كاربران مي دهد:
۱٫ اجراي آزاد نرم افزار براي كاربران در هر امري و در هر شرايطي.
۲٫ دسترسي به كد منلع براي كار بر به منظور هر نوع استفاده اي آزاد است.
۳٫ توزيع آن براي كار بران بدون در نظر گرفتن حق كپي رايت آزاد است.
۴٫ هرگونه تغيير و انتشار و اصلاح و..براي كار بر آزاد است.

اين آزادي ها اثرات مثبتي بر افراد و اجتماع دارند از جمله شكوفايي خلاقيت ،آموزش ،انتقال فناوري و كاهش شكاف ديجيتالي و..