ارسال ایده و همکاری

ما بر روی پروژه و ایده های ناب شما سرمایه گذاری میکنیم و همراهتان خواهیم بود

اسپانسر پروژه | سرمایه گذاری رو ایده | اسپانسر ایده | توجه داشته باشید شرکت آکسایا باتوجه فیلد های کاری خود بر روی ایده هایی که توانایی پیشبرد علمی، تخصصی و تجربی آن را دارد سرمایه می نماید و لذا خواهشمندیم حتما این نکته را مورد توجه قرار دهید که حوزه تجاری و ایده شما بر روی بستر مجازی و فناوری اطلاعات باشد. با تشکر از همراهی شما مدیریت آکسایا

[gravityform id=”13″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]