تعرفه قیمت سایر خدمات طراحی گرافیک

تعرفه قیمت سایر خدمات طراحی گرافیک

جهت سفارش نواع طراحی گرافیک می توانید بسته مورد نظر را انتخاب نمایید

طراحی پوستر (تبلیغات محیطی)

ارائه ۲ اتود
۱،۸۰۰ تومان

طراحی پوستر (تبلیغات محیطی)

هزینه اعلام شده جهت طراحی گرافیک می باشد و در صورت نیاز به عکاسی ، ایده پردازی خلاقانه، طراحی شعار، اسلوگان و... هزینه های مربوطه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد
۱،۸۰۰ تومان

طراحی فولدر (۳ لت دو رو)

ارائه ۲ اتود
۹۰۰ تومان

طراحی فولدر (۳ لت دو رو)

در صورت نیاز به طراحی تیغ اختصاصی ، هزینه ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان به هزینه فوق افزوده خواهد شد.
۹۰۰ تومان

طراحی بنر (تبلیغات محیطی داخلی)

بنر ، استند ، پاپ آپ ، رول آپ
ارائه ۲ اتود
۱،۴۰۰ تومان

طراحی بنر (تبلیغات محیطی داخلی)

هزینه اعلام شده جهت طراحی گرافیک می باشد و در صورت نیاز به عکاسی ، ایده پردازی خلاقانه، طراحی شعار، اسلوگان و... هزینه های مربوطه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد
۱،۴۰۰ تومان

طراحی بیلبورد (تبلیغات محیطی خارجی)

ارائه ۲ اتود
۴،۰۰۰ تومان

طراحی بیلبورد (تبلیغات محیطی خارجی)

هزینه اعلام شده جهت طراحی گرافیک می باشد و در صورت نیاز به عکاسی ، ایده پردازی خلاقانه، طراحی شعار، اسلوگان و... هزینه های مربوطه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.
۴،۰۰۰ تومان

طراحی آگهی تبلیغاتی

ارائه ۲ اتود
۱،۷۰۰ تومان

طراحی آگهی تبلیغاتی

طراحی آگهی جهت درج در نشریات، روزنامه و مجلات ، ابعاد آگهی در هزینه اعلام شده تاثیر گذار نخواهد بود.
۱،۷۰۰ تومان هر صفحه