تعرفه قیمت طراحی بسته بندی و طراحی لیبل محصولات

تعرفه قیمت طراحی بسته بندی و طراحی لیبل محصولات

جهت سفارش طراحی می توانید یکی از پکیج های طراحی بسته بندی و لیبل را انتخاب نمایید

طراحی ساک خرید (Shopping Bag)

ارائه ۲ اتود
۹۰۰ تومان

طراحی ساک خرید (Shopping Bag)

لازم به ذکر است هزینه طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، عکاسی و ... به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد
۹۰۰ تومان

طراحی بسته بندی (طراحی گرافیک روی بسته بندی)

ارائه ۲ اتود
۱،۹۰۰ تومان

طراحی بسته بندی (طراحی گرافیک روی بسته بندی)

لازم به ذکر است هزینه طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، عکاسی، طراحی تیغ و ماکت بسته بندی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد
۱،۹۰۰ تومان

طراحی لیبل (لیبل یا برچسب دور محصولات)

ارائه ۲ اتود
۱،۲۰۰ تومان

طراحی لیبل (لیبل یا برچسب دور محصولات)

لازم به ذکر است هزینه طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، عکاسی، طراحی تیغ دور لیبل به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد
۱،۲۰۰ تومان

طراحی صنعتی (شکل حجمی و تیغ بسته بندی)

ارائه ۲ اتود
۴،۰۰۰ تومان

طراحی صنعتی (شکل حجمی و تیغ بسته بندی)

هزینه اعلام شده بابت طراحی صنعتی تیغ بسته بندی می باشد و طراحی گرافیک روی بسته بندی ، طراحی لوگو ، کاراکتر و ... پروژه جداگانه می باشند.
۴،۰۰۰ تومان