تعرفه قیمت طراحی ست و اوراق اداری

تعرفه قیمت طراحی ست و اوراق اداری

جهت سفارش طراحی ست اداری و اوراق اداری می توانید پکیج ما را انتخاب نمایید

طراحی ست اداری

طراحی و صفحه آرایی یک ست کامل اداری شامل
( پاکت هوایی | پاکت A4 | سربرگ A4 | سربرگ A5 | یک کارت ویزیت )

۱،۵۰۰ تومان

طراحی ست اداری

طراحی و صفحه آرایی یک ست کامل اداری شامل
پاکت هوایی | پاکت A4 | سربرگ A4 | سربرگ A5 | یک کارت ویزیت
۱،۵۰۰ تومان

ارائه ۲ اتود اولیه

لازم به ذکر است ، در صورت افزوده شدن موارد دیگری همچون برگ فاکتور و … هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه میگردد.

همچنین جهت بازطراحی ست به هر زبان دیگر ، بر اساس طرح اصلی ، ۳۰% به هزینه پایه افزوده خواهد شد.