تعرفه قیمت طراحی لوگو

تعرفه قیمت طراحی لوگو ، طراحی کاراکتر ، طراحی آرم و نشانه

جهت سفارش طراحی می توانید یکی از پکیج های طراحی لوگو را انتخاب نمایید

نشانه تصویری (آرم)

(طراحی ۲ اتود)
۹۰۰ تومان

نشانه تصویری (آرم)

در واقع آرم یک عنوان گرافیکی نیست بلکه فقط یک نشانه و یا تصویر گرافیکی است که مفهوم مورد نظر شما را به مخاطب انتقال خواهد داد.
۹۰۰ تومان

نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونوگرام)

(طراحی ۲ اتود)
۹۰۰ تومان

نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونوگرام)

نشانه نوشتاری خوانایی ، زیبایی و مانایی را برای لوگو شما به ارمغان خواهد آورد اما مفهومی را به مخاطب انتقال نخواهد داد.
۹۰۰ تومان

طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ)

(طراحی ۲ اتود)
۱،۸۰۰ تومان

طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ)

ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد . المان تصویری و نوشتاری می توانند با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند.
۱،۸۰۰ تومان

طراحی کاراکتر (شخصیت پردازی)

(طراحی ۲ اتود)
۳،۰۰۰ تومان

طراحی کاراکتر (شخصیت پردازی)

کاراکتر امکاناتی به شما ارائه میدهد که از عهده لوگو به تنهایی خارج است. برای کالاهای مصرفی طراحی کاراکتر و شخصیت پردازی قویا توصیه میشود
۳،۰۰۰ تومان

برند بوک (هویت بصری برند)

(طراحی ۲ اتود)
۷،۰۰۰ تومان

برند بوک (هویت بصری برند)

شامل طراحی لوگو ترکیبی ، ارائه کتاب راهنمای لوگو ، طراحی هویت بصری سازمانی و ست اداری ، گرافیک صفحه نخست وب سایت
۷،۰۰۰ تومان