تعرفه قیمت طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور های تبلیغاتی

تعرفه قیمت طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور های تبلیغاتی

جهت سفارش طراحی می توانید یکی از پکیج های طراحی کاتالوگ را انتخاب نمایید

طراحی کاتالوگ (سبک صفحه آرایی)

(۲ اتود اولیه از ۴ صفحه داخلی)
۲۰۰ تومان هر صفحه

طراحی کاتالوگ (سبک صفحه آرایی)

طراحی جلد و پشت جلد : ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
در طراحی به سبک صفحه آرایی ساختار ثابتی برای کلیه صفحات در نظر گرفته شده و محتوی در آن چیدمان خواهد شد

طراحی کاتالوگ (سبک ترکیبی)

(۲ اتود اولیه از ۴ صفحه داخلی)
۲۵۰ تومان هر صفحه

طراحی کاتالوگ (سبک صفحه آرایی)

طراحی جلد و پشت جلد : ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
سبک ترکیبی با وجود تفاوت در طراحی صفحات مختلف، اما کانسپت و خط فکری واحدی را دنبال خواهند کرد

طراحی کاتالوگ (سبک ژورنالی)

(۲ اتود اولیه از ۴ صفحه داخلی)
۳۵۰ تومان هر صفحه

طراحی کاتالوگ (سبک ژورنالی)

طراحی جلد و پشت جلد : ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
حرفه ای ترین نوع طراحی می باشد در سبک ژورنالی هر صفحه طراحی منحصر به فرد خود را خواهد داشت.