طراحی جلد کتاب مردم شناسی

  • 0
Project Description

مولفان کتاب مردم شناسی ( انسان شناسی ) محمد علی شایان فخر و شیرزاد بخشی می باشند که این اثر توسط انتشارات سخنواران به چاپ رسید.

 

 

آیا شما هم دوست دارید رئیس کار خود باشید؟

فرصت کسب درآمد، یادگیری و حضور شما هم هست

جهت شروع و دریافت کتاب رایگان به همراه ویدئوی آموزشی اطلاعات خود را ثبت کنید