سایت مهندس حیدری

    Project Description
    مهندس مهدی حیدری کاندیدای دوره چهارم انتخابات شورای اسلامی شهر همدانکارشناس در زمینه های راه ، آزاد راه ، راه آهن ، ساختمان می باشد که وب سایت شخصی ایشان توسط گروه طراحی آکسایا طراحی و آماده گردید.

    آیا شما هم دوست دارید رئیس کار خود باشید؟

    فرصت کسب درآمد، یادگیری و حضور شما هم هست

    جهت شروع و دریافت کتاب رایگان به همراه ویدئوی آموزشی اطلاعات خود را ثبت کنید