FOSS چیست؟

FOSS  مخفف “Free and Open Source Software” به معنای نرم افزار متن باز و آزاد می باشد . FOSS   یک جنبش بود که در سال ۱۹۸۳ توسط شرکت Free Software Foundation آغاز شد و برداشت آن ها از “free ”  در واقع آزادی عمل در توسعه ی نرم افزار می باشد و نه رایگان بودن نرم افزار .

نرم افزار های آزاد/ متن باز یا FOSS چیست؟

به طو کلی این نرم افزار ها مجوز قابلیت های زیر را به کاربران می دهد:
۱. اجرای آزاد نرم افزار برای کاربران در هر امری و در هر شرایطی.
۲. دسترسی به کد منلع برای کار بر به منظور هر نوع استفاده ای آزاد است.
۳. توزیع آن برای کار بران بدون در نظر گرفتن حق کپی رایت آزاد است.
۴. هرگونه تغییر و انتشار و اصلاح و..برای کار بر آزاد است.

این آزادی ها اثرات مثبتی بر افراد و اجتماع دارند از جمله شکوفایی خلاقیت ،آموزش ،انتقال فناوری و کاهش شکاف دیجیتالی و..

آیا شما هم دوست دارید رئیس کار خود باشید؟

فرصت کسب درآمد، یادگیری و حضور شما هم هست

جهت شروع و دریافت کتاب رایگان به همراه ویدئوی آموزشی اطلاعات خود را ثبت کنید