حسین حسنخواه

برنامه نویس

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

  • آشنایی با مباحث مهندسی اینترنت، شبکه، شبیه سازی، سیستم های عامل، زبان های ماشین و AVR
  • آشنایی با دوره های Cisco
87الی 92

 

 

 

( 90-91 )

گواهینامه های مهارت
 

  • برنامه نویسی HTML  برای صفحات web
  • برنامه نویسی PHP
  • تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms
  • تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران ms
  • برنامه نویس Sql Server
  • تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
 

170 ساعت  دوره با اخذ نمره عالی

272 ساعت  دوره با اخذ نمره عالی

228 ساعت  دوره با اخذ نمره عالی

340 ساعت  دوره با اخذ نمره عالی

240 ساعت  دوره با اخذ نمره عالی

240 ساعت  دوره با اخذ نمره عالی