شرکت رعنا پریفرم با سابقه تولید انواع پریفرم و قبول سفارشات تزریق و تولید ظروف پلاستیکی برای شرکت های دارویی و غذایی شروع به کار کرده که در این زمینه سایت شرکت توسط گروه طراحی آکسایا طراحی و پیاده سازی شده است.