کتاب ریاضی عمومی ویژه دانشجویان کاردانی , فنی , علمی کاربردی و آزاد اسلامی که توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی سما ( معصومه قلی پور و امیر پورسیستانی ) نوشته و به چاپ رسید که در این میان طراحی جلد این اثر توسط گروه طراحی آکسایا به انجام رسید.