طراحی سایت خبری سافت ۸۱

سایت خبری سافت ۸۱ جدید ترین شامل اخبار فناوری و تلفن همراه و لیستی از نرم افزارهای کاربردی همراه با آخرین آپدیت هابرای سیستم و تلفن های همراه است همچنین کلیدهای سری محصولاتEset Smart Security را میتوانید به صورت روزانه در سایت خبری سافت ۸۱ بیابید.