طراحی سایت گرافیک

وب سایت دیزاینر ها وب سایتی در جهت توسعه سطح گرافیکان کشور  می باشد . که با ارائه نمونه کار ها ,  ابزار  ها  , و ایده های جدید گرافیکی راهی برای توسعه و افزایش سطح گرافیکان ایران برداشته باشد . که امیدواریم در این امر موفق باشد و بتواند جایگاهی مناسب در طراحان ایران پیدا نماید.