مهندس مهدی حیدری کاندیدای دوره چهارم انتخابات شورای اسلامی شهر همدانکارشناس در زمینه های راه ، آزاد راه ، راه آهن ، ساختمان می باشد که وب سایت شخصی ایشان توسط گروه طراحی آکسایا طراحی و آماده گردید.