طراحی سایت شرکتی راشین گستر

شرکت راشین گستر ایمن -سهامی خاص- در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ به شماره ثبت ۱۲۹۰ با هدف طراحی و تولید دستگاه های اتوماسیون، هوشمند سازی و کننترل صنایع مختلف، جهت برآورده نمودن نیاز صنعت گران و تولید کنندگان تاسیس شد.همچنین سایت شرکتی راشین گستر نیز در سال ۱۳۹۵ راه اندازی و عملیاتی شد.

با توجه به احساس نیاز کشاورزان محترم به وجود دستگاهی جهت حفاظت، نظارت و کنترل چاه های کشاورزی، این شرکت پروژه ی طراحی و ساخت دستگاه کشاورزیار را در سال ۱۳۹۰ با هدف برطرف نمودن احتیاجات کشاورزان آغاز نمود که اولین نمونه آزمایشی دستگاه در سال ۱۳۹۲ مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات کشاورزان محترم و کارشناسان مربوطه، ایرادات دستگاه رفع و ویژگی های جدید و مورد نیاز به دستگاه اضافه و نمونه ای از آن ساخته شد که به دلیل نوآوری های استفاده شده در دستگاه و کارایی آن، در همان سال موفق به دریافت تاییدیه از وزارت جهاد کشاورزی و گواهی ثبت اختراع به شماره ۸۱۷۶۵ شد.