طراحی سایت ورزشی

وب سایت فریزبی در ششم اسفند سال هزارو سیصدو هشتاد و نه متشکل از تعدادی از افراد علاقه مند به مدیریت جناب مهندس بهرام قربانی تشکیل و راه اندازی گردید که به صورت غیر انتفاعی و به هزینه شخصی راه اندازی شده تا مرجعی باشد برای علاقه مندان فارسی زبان در تمامی دنیا. هدف و رویکرد وب سایت گسترش و آموزش این ورزش بسیار مفرح به علاقه مندان است. شاهد این هستیم که در تمامی دنیا روز به روز بر علاقه مندان به این ورزش افزوده می شود.

رویکرد وب سایت فریزبی بر آن است تا بتواند با ارائه فیلم ها ومقالات آموزشی و نیز تولید انواع محصولات مختص به فریزبی با کیفیت استاندارد با توجه به معیارهای جهانی گامی دیگر در جهت گسترش ورزش و آبادانی میهن عزیزمان برداشته است .