طراحی سایت فروشگاهی

طراحی و پیاده سازی فروشگاهی  سایت ویستا دانلود جهت فروش محصولات دیجیتال . که در این پروژه از زبان های برنامه نویسی html و php  استفاده و درگاه های بانکی متصل و فعال گردید.