طراحی هیدر که توسط گروه طراحی آکسایا بصورت اختصاصی برای وب سایت شخصی مهدی امینیان طراحی و پیاده سازی گردید .