تحول دنیای جدید با وب ۳/۰

شاید درباره‌ی وب ۳/۰ و تأثیر آن بر تحول اینترنت شنیده‌اید. وب ۳/۰ الگوی جدیدی برای تعامل با وب است که تغییرات بنیادی در توسعه‌ و ساخت وب‌سایت‌ها به دنبال خواهد داشت. به بیان ساده‌تر،وب۳/۰ را می‌توان فاز جدید تکامل اینترنت در نظر گرفت. دانشمندان کامپیوتر و کارشناسان اینترنت معتقدند تغییرات وب ۳/۰ باعث هوشمندتر […]