وکتور چیست ؟ ( تصاویر پیکسلی و برداری )

تصاویر وکتوری

وکتور چیست ؟ تصاویر پیکسلی و برداری چه تفاوتی دارند؟ وکتور چیست در این مطلب می‌خواهیم تصاویر وکتوری را برایتان توضیح دهیم و کاربرد آن را بیان کنیم. تصاویر پیکسلی و برداری چیستند و چه کاربردی دارند؟ در حالت كلي دو نوع تصوير در كامپيوتر قابل تصور است: ۱- Bitmap (Raster) [نقشه بیتی یا بیت‌مپ] […]